TOUCH fürdőszobai termoventilator

TOUCH fürdőszobai termoventilator